శనివారం, డిసెంబర్ 14, 2019
4K వీడియో మరియు ఫోటో కెమెరాతో క్వాడ్కోప్టర్ డ్రోన్