సోమవారం, జనవరి 20, 2020
4K వీడియో మరియు ఫోటో కెమెరాతో క్వాడ్కోప్టర్ డ్రోన్