వాక్యూమ్ క్లీనర్

Staubsaugerroboter

వాక్యూమ్ క్లీనర్ రోబోట్లు బాధించే చూషణ నిరుపయోగంగా ఉండాలి. కానీ పరికరాల నిజంగా వాగ్దానం కలిగి ఉండవచ్చు? ఈ ప్రశ్న అనేక ఆసక్తిని కోరింది ...
amazon_wischroboter

వాషింగ్ రోబోట్లు

ఇంద్రజాలం ద్వారా క్లీన్ గ్రౌండ్ - రోబోట్లను తుడిచిపెట్టి కృతజ్ఞతతో శుభ్రపరిచే మార్కెట్లో, గృహ రోబోట్లు అనేక సంవత్సరాలు కనుగొనబడ్డాయి. ఇంతలో, చూషణ రోబోట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి, కానీ కూడా ...
బ్లాక్ కాఫీ యంత్రం

కాఫీ మిషన్

కుడి కాఫీ బీన్ - రుచి పదార్థాలు లో మీరు ఏ పదార్థం కాఫీ యంత్రం రకం లేదా ఇప్పటికే యంత్రం తో ఉన్నా ...